Opis produktu:

Place zabaw jako element małej architektury stanowią nieodłączny element infrastruktury towarzyszącej szkołom, przedszkolom, budownictwu mieszkaniowemu, terenom rekreacyjnym, itp. Bogactwo urządzeń składowych powoduje, że istnieje ogromna liczba możliwych do realizacji zestawów zabawowych.   

 

Przez lata zdobywanych doświadczeń staraliśmy się stworzyć dla Państwa bogatą i atrakcyjną ofertę urządzeń na place zabaw. Zrealizowaliśmy wiele placów zabaw wykonanych zarówno z drewna rdzeniowego, bezrdzeniowego, jak i klejonego, montowanych bezpośrednio w podłożu lub na kotwach, na nawierzchni trawiastej, piaskowej, żwirowej czy tartanowej. Różnorodne oczekiwania klienta sprawiają jednak, że trudno jest storzyć zamknięty katalog urządzeń na place zabaw. Dlatego też powstał system PARK ZABAW. Elementy systemu mogą być łączone w bardzo wielu konfiguracjach pozwalając na ogromne bogactwo urządzeń zabawowych. Urządzenia tworzone w ramach systemu są zgodne z normą PN-EN 1176.

 

 

Główne elementy składowe systemu PARK ZABAW:

 

1. Pomosty

2. Wejścia-wyjścia

3. Bariery

4. Osłony

5. Ścianki

6. Daszki

7. Urządzenia gimnastyczne

8. Ślizgi

9. Elementy dodatkowe

 

Cena: 0.00
Zamów produkt