BUJAK KONICZYNKA

wymiary: 1,1 x 1,1 m

Strefa bezpieczeństwa: koło o średnicy 3,8 m

Wysokość swobodnego upadku: <0,6 m

OPIS PRODUKTU

 Przeznaczony dla 4 dzieci