DRABINKA POZIOMA

Kategoria: Gimnastyczne

Wymiary: 1,0 x 1,9 m

Strefa bezpieczeństwa: 5,25 x 4,7 m

Wysokość swobodnego upadku: 2,0 m

WARIANTY DODATKOWE

montaż  na kotwach stalowych  (4 szt. )

OPIS PRODUKTU

Drewno bezrdzeniowe, gwarancja 3 lata.