BELKA BALANSUJĄCA

Kategoria: Gimnastyczne

Wymiary: 2,1 x 1,0 m

Strefa bezpieczeństwa: 5,1 x 4,0 m

Wysokość wobodnego upadku< 0,6 m

WARIANTY DODATKOWE

montaż  na kotwach stalowych (4 szt. )

OPIS PRODUKTU

Drewno bezrdzeniowe, gwarancja 3 lata