PRZEJŚCIE RUROWE

Kategoria: Gimnastyczne

Wymiary: 1,3 x 1,0 m

Strefa bezpieczeństwa: 4,3 x 4,0 m

Wysokość swobodnego upadku: < 0,6 m

WARIANTY DODATKOWE

montaż na kotwach stalowych ( szt. 4)

OPIS PRODUKTU

Drewno bezrdzeniowe, gwarancja 3 lata