RÓWNOWAŻNIA ŁAMANA

Kategoria: Gimnastyczne

Wymiary: 5,5 x 1,5 x 0,50 m

Strefa bezpieczeństwa: 8,5 x 4,5 m

Wysokość swobodnego upadku: 0,5 m

WARIANTY DODATKOWE

montaż  na kotwach stalowych – ( 4 szt. )

OPIS PRODUKTU

Drewno bezrdzeniowe, gwarancja 3 lata