KARUZELA KRZYŻOWA

Kategoria: Karuzele

Wymiary: śr. 1,8 m

Strefa bezpieczeństwa: w obrębie kołą o śr. 5,8 m

Wysokość swobondego upadku< 0,6 m