LINARIUM STOŻEK

Kategoria: Linaria

Wymiary: śr. 1,8 m

Strefa bezpieczeństwa: w obrębie kołą o śr. 5,8 m

Wysokość swobondego upadku: < 0,6 m